Мероприятие «По-латыни между прочим…»

08.04.2017 г. на курсе латинского языка было проведено мероприятие «По-латыни между прочим…». В мероприятии приняли участие студенты 1 курса факультета ОМ гр. № 18 (1, 2), 34 (1, 2), 35 (1, 2).

Студенты были разделены на две команды. Каждая команда придумала себе название. Первая – «Последователи Гиппократа», вторая – «Carpe diem». Им были предложены различные задания по латинским афоризмам. Они рассказывали историю афоризмов, переводили их с русского на латинский и с латинского на русский язык. Были предложены следующие задания – закончить латинские афоризмы, собрать разрезанный афоризм, разделить слова в афоризмах, вставить попущенное слово. Каждое задание оценивалось по определенной шкале. В результате, после подсчёта баллов, победителем стала команда «Последователи Гиппократа».

В заключение всем присутствующим студентам было предложно почитать латинские афоризмы с переводом на русский, которые прикреплены к доске. Необходимо было попытаться найти синонимичные пословицы в русском языке.

Мероприятие прошло очень интересно. Студенты узнали много новых афоризмов на латинском языке.

08.04.2017  жылы латын тілі курсында «Латын тілі туралы айтсақ…» атты іс шара өткізілді. Іс-шараға 1 курс, ЖМ факультетінің № 18 (1, 2), 34 (1, 2), 35 (1, 2) топтары қатысты.

Студенттер екі топқа бөлінді. Әр топ өзіне атау қойды. Бірінші топ – « Гиппократ  ізбасарлары», екінші топ– «Carpe diem» деп аталды. Латын тілінен әртүрлі тапсырмалар  берілді.  Олар афоризмдердің тарихы  туралы баяндап, орыс тілінен латын тіліне, латын тілінен орыс тіліне аударды.  Келесі тапсырма  латын афоризмін аяқтау, кесілген бөліктерден афоризм құрастыру, сөздерді афоризмдерге бөлу, бос сөз орын толтыру туралы болды. Әр тапсырма арнайы балл бойынша бағаланды. Нәтижесінде, жинаған балл бойынша,  «Гиппократ  ізбасарлары» тобы жеңімпаз болып табылды.

Іс-шара соңында, қатысушы барлық студенттерге тақтадан латын афоризмін орыс тіліндегі  аудармасымен оқу туралы тапсырма берілді. Орыс тілінде осыған байланысты синоним мақал-мәтелдер айту керек болды.

Іс-шара өте қызықты өтті. Студенттер латын тіліндегі жаңа афоризмдер туралы  көптеген мағлұмат алды.