Открытые занятия кафедры организации, управления и экономики фармации и клинической фармации

На кафедре организации, управления и экономики фармации и клинической фармации были проведены ряд открытых занятии:

24 октября 2017 года магистр, преподаватель кафедры Тлеубаева М.И. провела открытое практическое занятие по дисциплине «Фармакология негіздері», на тему «Тыныс алу жүйесі қызметіне әсер ететін заттар. Бронхиалды демікпеде және өкпе ісінуінде қолданылатын заттар». Занятие посетили профессор кафедры ОУЭФиКФ Шопабаева А.Р. и преподаватели кафедры.

06 ноября 2017 года преподаватель кафедры Егизбаева А.А. так же, провела открытое занятие по дисциплине «Фармацевтикалық кәсіпорын экономикасы», на тему «Өндірістік ұйымның ақша – шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін жоспарлау. Фармацевтикалық кәсіпорында қазіргі заман есеп негіздері. Есеп және есеп беру түсінігі. Есеп түрлері және есеп көрсеткіштері». Занятие посетили доктор PhD, доцент кафедры ОУЭФиКФ Жакипбеков К.С., член КОП, к.х.н., доцент Ахелова А.Л. и преподаватели кафедры.

12  ноября 2017 года доктор PhD, доцент кафедры Оразбеков Е.К. провел открытое практическое занятие по дисциплине «Кәсіпкерлік қызмет негіздері және оны мемлекеттік реттеу», на тему «Медициналық қызмет көрсету бойынша, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техника айналымы сферасындағы жеке  кәсіпкерлердің тәуекелдерін  бағалау критерилері». Занятие посетили к.х.н., доцент кафедры химико фармацевтических дисциплин Қожамжарова А.С. и преподаватели кафедры.