Факультет докторанттарын филосифия докторы (PhD) дәрежесі берілгенімен құттықтау

Фармация және фармацевтикалық өндіріс технологиясы факультетінің фармацевтикалық пәндер кафедрасының ұжымы Махатова Балжан Галымжановна мен Тулемисов Сакен Кутимхановичті Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен 2016 жылғы 15 қарашадағы №1183 бұйрықпен 6D074800Фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы бойынша филосифия докторы (PhDдәрежесі берілгенімен құттықтайды жәнешығармашылық табыстар тілейді!