Фармацевт-менеджер модулі

Фармацевт-менеджер модулі фармацевтика факултетінің негізгі құрылымы болып табылады. Қазіргі уақытта оқу үрдісі кредиттік технология жүйесімен қазақ және орыс тілдерінде оқытылады.  Модулде  2, 3, 4, 5 курстар  ГОСО – 2006 бойынша бакалавриатта  оқытылады .  Оқыту 4- базалық  және 10 – элктивтті  пәндер бойынша жүргізіледі. 1,3 және 4 курс студеннттері оқыту-өндірістік тәжірибеден өткізіледі. Сонымен қатар «Фармация» және  «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»  мамандықтары бойынша магистр және доктаранттар оқытылады. Магистрларға  педогогикалық және ғылыми- зерттеу тәжірибелері жүргізіледі.

 

Фармацевт- менеджер қызметінің  бағыттары

 •  Дәріхана ұйымдары мен фармацевтикалық  кәсіпорын  жетекшілері
 • Фармацевт- менеджер (аймақтық менеджер, офис менеджер, администратор, сатып алу бойынша менеджер (логистика), дәрілік заттармен қамтамасыз ету менеджері)
 • Фармацевт- инспектор
 • Фармацевт- информатор
 • Медициналық ( фармацевтикалық) өкіл
 • Фармацевт- маркетолог- товаровед
 • Дәріханадағы мерчандайзер- консультант
 • Көтерме сауда саласындағы фармацевт
 • Бөлшек сауда саласындағы фармацевт

 

САЛАДА ҚЫЗМЕТ ЕТЕТІН ФАРМАЦЕВТ- МЕНЕДЖЕРЛЕР

Дәрілік заттар айналымы саласында  С. Ж. Асфендияроа атындағы Қазақ МҰУ- нің фармацевтика факультетінің түлектері жұмыс  істейді: 30  аса доктор және 200 аса ғылым кандидаттары бар.

Тарихи тұлғалар ішінен фарм.ғ.к  Суханберлин С.Х.,  Гольдман М.М., био.ғ.д. Абдуллин К.А.,  фар.ғ.к. ихтисамов Ш.А.,  ХайруллиеваН.Х., Дубинин Н.С., Якубов Я.Р..

Қазіргі таңда фармацияда  ардагерлерлері жұмыс істейді: фарм.ғ.д Ушбаев К.У.,  фарм.ғ.к. Тегисбаев Е.Т., Аширматова М.Н., Жубаева Р.А. Фармацевтикалық кадрларды дайындауда фарм.ғ.докторлары: Датхаев У.М., Махатов  Б.М., Устенова Г.О., Сакипова З.Б., Келимханова С.Е., Бошкаева А.К., Арыстанов Ж.,  Арыстанова Т.А., Р.М.Абуллабекова, Шукирбекова А; фарм.ғ. кандадаттары: Шопабаева А.Р., Саякова Г.М., Кожанова К.К., Капсалямова Э.Н., Жумабаев Н.Ж. көп үлес қосуда.

Басқару қызметінде: депутат Жогоргу Кенеша Қырғызстан Республикасы,  Ниязалиева Д.А.;фарм.ғ.к: Кузнецова Л.А., Гунько Н.А., Калелова Р.А., Кесикова А.А., Каманова М.К., Г.А.Дюсембинова,  Ф.Е.Темиргалиева, Ким М.Е., Машкеев Б.А.; Галымов Е.Г., сонымен қатар  Пак Л.Ю.,   Нуртаев А.И., Сабденалиев Д.М., Азембаев А.А., Кузембаев Т.М.

 

Фармацияны ұйымдастыру және экономикасы кафедрасын басқарған жетекшілер

 1. Гольдман Марк Моисеевич (1964-1970)
 2. Ушбаев Кенес Ушбаевич (1970-1977)
 3. Ихтисамов Шамиль Ахметович (1978-1987)
 4. Нурахов Дандыбай Бердиевич (1987-1991)
 5. Оконенко Людмила Борисовна (1991-1997)
 6. Абдуллин Келесбек Ашимбекович (1997-2003)
 7. Датхаев Убайдулла Махамбетович (2003-2007)
 8. Байзолданов Толеген Байзолданович (2007-2010)
 9. Дильбарханов Рахимжан Дильбарханович (2010-2011)
 10. Шопабаева Алма Рахимбаевна 2011 жылдан бастап

Фармацевт- менеджер модулінде  меңгеруші,  фарм.ғ.к. Шопабаева А.Р, био.ғ.к. Нурахов Д.Б.,  аға оқытушы жумаева Г.Ш., оқытушылар – Адибаева Г. К., Бидасова Г.К., Наурызалиева Ж.Т., оқытушы- стажер Елшібекова Қ.М., лаборант Килибекова Ж.Ш. жұмыс істейді.

Фармацевт- менеджер модулінің құрамы: модуль меңгерушісі ,  фарм.ғ.к. Шопабаева А.Р, био.ғ.к. Нурахов Д.Б., оқытушылар – Адибаева Г. К., Бидасова Г.К., Наурызалиева Ж.Т., лаборант Килибекова Ж.Ш. және магистрлар.

ОҚЫТУ ПӘНДЕРІ:

Базалық пәндер:

 1. «Фармация тарихы» — 2 курс
 2. «Медициналық және фармацевтикалық тауартану» — 3 курс
 3. « Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру негіздері» — 3 курс
 4. «Фармацияның  басқарылуы және экономикасы» —  4 курс

Элективті пәндер:

 1. « Мамандыққа кіріспе  және  ҚР денсаулық сақтауды дәрімен қамтамасыз етуді ұйымдастыру»
 2.  Кәсіби қарым- қатынас этикасы
 3.  Фармацевтикалық қамқорлық
 4. Фармацевтикалық ақпарат
 5. Фармацевтикалық логистика негіздері
 6.  Фармакоэкономика негіздері
 7. Фармацевтикалық менеджемент және маркетинг және дәріхана ұйымдарындағы мерчандайзинг
 8.  Фармациядағы кәсіпкерлік қызметтің негіздері.  Шаруашылықты нарықтық ұйымдастыру
 9. Медициналық және фармацевтикалық өкілдің қызметін ұйымдастыру
 10.  ҚР дәрілік заттарды тіркеу және қайта тіркеу мәселелері

 

МОДУЛДІҢ ҒЫЛЫМИ БАҒЫТТАРЫ

Ғылыми жұмыс бағыттары:

 • ҚР фармацевтика нарығының маркетингтік зерттеулері
 • Фармацевтикалық кәсіпорындар қызметінің фармакоэкономикалық зерттеулері

«Маркетингтік коммуникациядағы фармацевтикалық ақпараттың ролі» тақырыбындағы модуль оқытушылары және магистрлар мен 4 курс студенттері арасындағы дөңгелек стол.

Студенттердің ғылыми кружогының жиналысы, оқытушылар – доцент Радюк М.И. және Потапова Т.И.

ПРАКТИКА 

1 курс студенттері оқу- танысу  практикасынан;  3,4 курс студенттері оқу- өндірістік практикадан өтеді. Практикалық базалар : № 1,4,5,7  ҚКА  , №12  ОҚКА, № 1,2  ҚКБА , ЖШС Дәріхана-84, ЖШС Жайык АS, ЖШС Viva фарм,  ЖК Адибаева Г.К., Бидасова Г.К., дәріханалары және Алматы қаласының көтерме фирмалары.

ҰФУ- гі оқу-өндірістік практика, Харьков қ, Украина
БСМП дәріханасындағы оқу- өндірістік практика, Алматы қ.