Educational-methodical work

Оқу-әдістемелік жұмыстар

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да оқу жұмысы оқытушы-профессорлық құраммен жүргізіледі. Бірқатар практикалық және СОӨЖ сабақтары дуальді принцип бойынша келісм шарт негізінде практикалық базалар: ботаникалық бақ, дәріханалық ұйымдар және сот-медицина экспертизамуниципальді ұйымдарында

Фармацевтическалық химия курсы бойынша келесі пәндер жүргізіледі:

5В110300-«Фармация»  мамандығы бойынша

3 курс

 1. Дәрілік заттарды зерттеудегі жалпы әдістері- 3 кредит

4 курс

 1. Фармацевтическалық химия – 5 кредит
 2. Дәрілік заттарды алу және зерттеу– 2 кредит
 • курс
 1. Дәрілік заттарды стандарттау– 2 кредит
 2. Броматология және нутрициология- 2 кредит
 3. Биофармацевти-калық талдаудың ерекшеліктері– 2 кредит

6М110300- «Фармация» мамандығы бойынша

 1. Жаңа дәрілік заттарды құрудағы заманауй бағыттар-2 кредит
 2. Өсімдік шикізатынан алкалоидтарды бөліп алудағы жалпы әдістер-2 кредит
 3. Экстемпоралды дәрілік заттардың сапасын бақылау-2 кредит
 4. Дәрілік заттарды стандарттау процессіндегі аналитикалық әдістердің валидациясы-2 кредит
 5. Дәрілердің құрылымын компьютерлік моделдеу-2 кредит

6D110400-«Фармация» мамандығы бойынша

 1. Фармациядағы QSAR-моделдеу-3 кредит
 2. Дәрілік препараттардың құрылымы мен құрамын зерттеудегі жаңа технологиялар-3 кредит
 3. Биожүйені молекулалық моделдеу-2 кредит
 4. Фармацевтикалық өндірістегі дәрілік заттардың сапасын жүйелі бақылау-2 кредит
 5. Дәрілік заттарды сақтаудағы мәселелермен сапасын қамтамасыз ету-2 кредит
 6. Ветеринарлық препараттардың стандартизациясы-2 кредит

5В074800–«Фармацевтикалық өндіріс мамандығы»мамандығы бойынша

3 курс

 1. Жалпы химиялық технология-3 кредит
 2. Дәрілік заттардың фармацевтикалық талдау негіздері-2 кредит
 3. Дәрілік қалыптарды дайындау және сапасын бағалаудың жалпы принциптері(ағл.)-2 кредит
 4. Физика-химиялық әдістермен дәрілік заттарға структуралық зерттеулер-2 кредит
 5. Фармациядағы физика-химиялық талдау әдістері– 2 кредит
 6. Дәрілік заттарды шығарудың перспективалар және негізгі бағыттар -2 кредит

4 курс

 1. Синтетикалық дәрілік заттардың химиялық технологиясы-2 кредит

6М110300- -«Фармацевтикалық өндіріс мамандығы»мамандығы бойынша

 1. Жаңа дәрілік заттарды құрудағы заманауй бағыттар -2 кредит
 2. Экстемпоралды дәрілік заттардың сапасын бақылау-2 кредит
 3. Дәрілік заттарды стандарттау процессіндегі аналитикалық әдістердің валидациясы-2 кредит
 4. Дәрілердің құрылымын компьютерлік моделдеу-2 кредит

6D110400-«Фармацевтикалық өндіріс мамандығы»мамандығы бойынша

 1. Фармациядағы QSAR-моделдеу-3 кредит
 2. Дәрілік препараттардың құрылымы мен құрамын зерттеудегі жаңа технологиялар -3 кредит
 3. Биожүйені молекулалық моделдеу -2 кредит
 4. Фармацевтикалық өндірістегі дәрілік заттардың сапасын жүйелі бақылау -2 кредит
 5. Дәрілік заттарды сақтаудағы мәселелермен сапасын қамтамасыз ету -2 кредит
 6. Ветеринарлық препараттардың стандартизациясы -2 кредит

Фармакогнозия курсы курсы бойынша келесі пәндер жүргізіледі:

5В110300- «Фармация» мамандығы бойынша

1 курс

 1. Ботаника – 2 кредит

4 курс

 1. Фармакогнозия– 5 кредит

5 курс

 1. Ресурстану– 2 кредит

6М110300- «Фармация» мамандығы бойынша

 1. Дәрілік өсімдік шикізатының биологиялық белсенді заттарды бөліп алу әдістері- 2 кредит
 2. Дәрілік өсімдік шикізатының фитохимиялық талдауы- 2 кредит

6D110300- «Фармация» мамандығы бойынша

 1. Дәрілік өсімдік шикізатының тіркеу және қайта тіркеудің фармокопеялықталаптары- 2 кредит

5В074800- «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша

4 курс

 1. Дәрілік өсімдіктерді жинау және мәденилендірудегі тиісті іс-тәжірибе бойынша ДДСҰ ұстанымдары– 2 кредит
 2. Табиғи дәрілік заттардың химия және технологиясы– 3 кредит

6М074800Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша

 1. Дәрілік өсімдік шикізатының биологиялық белсенді заттарды бөліп алу әдістері- 2 кредит
 2. Дәрілік өсімдік шикізатының фитохимиялық талдауы- 2 кредит

6D074800«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша

 1. Дәрілік өсімдік шикізатынын стандарттау және сертификаттау- 2 кредит