Баспа қызыметі

1.Фармацевтикалық химия / Оқу құралы, Краснов Е.А., Омарова Р.А., Бошкаева А.К., Изд. Геотард, Мәскеу, 2016. – б. 704, орыс тілінде. және kaz. жаз.Оқу-әдістемелік нұсқаулықтарда сұрақ-жауап түрінде азот құрамындағы дәрілік заттардың 20 бірлігі схемаға сәйкес жасалған. Әрбір туынды топқа гетероциклді сипаттаудан бастап және препараттарды қолданумен аяқталатын сұрақтардан тұратын сұрақтар қойылады, сондай-ақ ойластырылған жауаптар үлкен материалдың шығармашылық қабылдауына ықпал етеді.2. Фармацевтикалық химия / оқулық, Краснов Е.А., Омарова Р.А., Бошкаева А.К., Эд. Геотар, Мәскеу, 2017. – б. 352, орыс тілінде. жаз.
Оқу-әдістемелік нұсқаулықтарда сұрақ-жауап түрінде азот құрамындағы дәрілік заттардың 20 бірлігі схемаға сәйкес жасалған. Әрбір туынды топқа гетероциклді сипаттаудан бастап және препараттарды қолданумен аяқталатын сұрақтардан тұратын сұрақтар қойылады, сондай-ақ ойластырылған жауаптар үлкен материалдың шығармашылық қабылдауына ықпал етеді.
3. Физикалық-химиялық талдау әдістері бойынша дәрілік заттарды құрылымдық зерттеу / Оқу құралы, Баскаева А.К., Изд. Эверо, Алматы, 2016. – р. 209, орыс тілінде. жаз. «Дәрілік заттарды физикалық және химиялық талдау әдісімен құрылымдық зерттеу» кітабы электромагниттік сәулеленудің жұтылуына негізделген әдістерге, магнит өрісін пайдалануға негізделген әдістерге, хроматографиялық масс-спектрометрия әдістеріне, электронды микроскопияға, дәрілік заттардың құрылымын анықтау үшін рентген спектральды талдауына арналған.4. Фармация / физика-математикалық анализдегі физика-химиялық әдістер, Омарова Р.А., Бошкаева А.К., Изд. Almaprintmaster, Алматы, 2011. – б. 141, орыс тілінде. жаз.Оқу-әдістемелік нұсқаулықтарда сұрақ-жауап түрінде азот құрамындағы дәрілік заттардың 20 бірлігі схемаға сәйкес жасалған. Әрбір туынды топқа гетероциклді сипаттаудан бастап және препараттарды қолданумен аяқталатын сұрақтардан тұратын сұрақтар қойылады, сондай-ақ ойластырылған жауаптар үлкен материалдың шығармашылық қабылдауына ықпал етеді.