PhD — ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЫҚЫРЫПТАРЫ

Оқуға түскен жылы: 2011 ж

PhD докторанттардың оқу мерзімі: 3ж

 

Аты жөні Докторлық диссертацияның тақырыбы Ғылыми жетекшісі,

Шетелдік ғылыми кенесші

6D 074800 «Фармацевтикалық өндіріс технология» мамандығы

1 Нокербек Ш. «Биологиялық белсенді химия-терапиялық заттар негізінде композициялы дәрілік қалыптарды жасау» Датхаев У. М. фарм.ғ.к.д., профессор

Мұрат Қызайбек профессор., PhD

2 Омарзаков М. «Күкіртті нафтокипропаргиламиндер негізінде антибактериалды дәрілік қалыптар жасау» Кияшев Д. К. фарм.ғ.д., профессор

Самир Росс профессор

3 Аюпова Р. «Фармацевтические разработки лекарственных средств на основе пихтового масла» Дильбарханов Р. Д. фарм.ғ.д., профессор

Milan Zemlicka doc. RNDr

4 Жумадилов Т. «Производные нефтепродуктов Республики Казахстан как субстанции для медицины фармации» Датхаев У. М. фарм.ғ.д., профессор

Самир Росс профессор