«Қазақстан Республикасы білім беру жүйесіндегі қазіргі мәнмәтіндегі үш тұғырлы тіл» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция